𝙈𝙖𝙠𝙖𝙧𝙤𝙫
 
 
═══════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════
    •● W E L C O M E- T O -M Y -P R O F I L E ●•
⠀⠀⠀⠀═══════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════

 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,                                    
                   ╭––––––––––––––––––––––––––––––      。
                       » ɴᴀᴍᴇ:   Arteom                              。          。                                                                
     。                   » ᴄᴏᴜɴᴛʀʏ:   Russia                 。
  。                        » ᴀɢᴇ:      19                       
               。           ––––––––––––––––––––––––––––––╯            。
    。
                                       ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .   .       .       ,  . ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶰᶤᶜᵉ ᵈᵃʸ
   。         ゚  .       .
Currently Offline
Last Online 5 hrs, 20 mins ago
1 game ban on record | Info
0 day(s) since last ban

Recent Activity

74 hrs on record
last played on 2 Sep
5.0 hrs on record
last played on 22 Aug
Pluto [VAC] 15 minutes ago 
* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
   Banned by Bansystem.net
 Reportbot and Vertigo-Boost
* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
  Join our community now!
  https://discord.gg/5cHkMbV
* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
 Weekly-Free-Reportbot-Giveaway

* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . *
Wessi ㋛ 9 hours ago 
cheater ♥♥♥♥♥. small ♥♥♥♥. eat u for breakfast u ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Banane 9 hours ago 
-rep ♥♥♥♥ing hacker in dangerzone omfg so obv
БЕЛКА 1 Sep @ 5:15pm 
-rep ♥♥♥♥♥♥♥♥а с читами
Y-3 1 Sep @ 4:22pm 
встречаете его - сразу кидайте репорт, не сомневаясь
Y-3 1 Sep @ 4:20pm 
пи дарас с читами из зз (аим, вх)